EĞİTİMDE EĞİTİMİN MANEVİ VE AHLAKİ SORUNLARI

Leyla MANSUROVA

Günümüz toplumundayeralan değişimler,bize, ahlaki- manevi değerlerüzerine düşünmeyimecburediyorve ne yazık ki, o değerlerbu gün unutulmaktadır. Araştırmamızın temelamacı eğitimdemanevi- ahlaki eğitimsorunudur. Bu makalede, ahlaki eğitim-öğretiminesası ve içerik meselesi; çeşitli toplum kuruluşlarının yetişmekte olan neslinahlaki gelişimine olan etkisi; bireyin ahlaki bakımdan eğitiminde dil, edebiyat ve tarihin rolü ele alınmaktadır. Bireyin ahlaki gelişimi genel olarak zor, çok iyi planlanması gereken bir süreçtir. Bu süreç, insan hayatının tümünün ayrılmaz bir parçası olduğu gibi, aile, toplum, kültür ve genel olarak insanlıktan da ayrı düşünülemez.

Anahtar Kelimeler: maneviyat, ahlak, eğitim, kültür, özgünlük, ahlak, bağımlılık