MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME

Tamilla ALİYEVA

Makalede modernizm ve postmodernizmin anlamlar tefrik edilmiştir. Modernizmden postmodernizme geçiş süresinin tekamülü gösterilmiştir. Postmodernizm çağdaş gerçekleri benimsemeye yönelik olup aynı zaman modernizmle tartışır ve olan gerçeğin manasını yeniden idrak eder. Modernizm temsilcileri geleceğe yönelik hareketlenirken, yeni metotlar ve yaklaşımlar keşfederken, gerçeği eleştirirken, postmodernizm temsilcilerin ise buna benzeri emeller yok ve belirsizliğe yönelmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Modernizm, postmodern, postmodernizm, metinlerarasılık, yazarın ölüm algısı, hermenötik, Sinisizm, dünyanın yeni bir vizyon