BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİNDE BULUNAN DENİZCİLİKLE İLGİLİ BELGELER (1939-1945)

Çağatay BENHÜR

İkinci Dünya Savaşı, yalnızca 20. yüzyılın değil, dünya tarihinin gördüğü en yıkıcı savaşlardan birisidir. Milyonlarca insanın ölmesine, milyonlarcasının da sakat kalmasına veya göç etmesine neden olan bu savaşta; Türkiye tarafsız kalmış fakat savaşın siyasî, ekonomik ve psikolojik etkilerinden tam olarak kurtulamamıştır. Savaşın sınırlarına dayandığı Türkiye, 1939-1945 yılları arasında hem askerî hem de sivil birtakım önlemler almaya ve çeşitli alanlarda düzenlemeler yapmaya çalışmıştır. İşte bu alanlardan birisi de, denizcilik olmuştur. Bu çalışmada; Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde, 1939-1945 yılları arasında denizcilikle ilgili belgeler gözden geçirilecek ve çeşitli değerlendirmelere tabii tutulacaktır.

Anahtar Kelimeler : Arşiv, Denizcilik, Askeri, İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945