KARAKTER SENTEZLEYİCİ BİR ROMAN OLARAK OSMANCIK’TA YAPI UNSURLARI

Tuba DALAR

Romanın en genel misyonu insan ilişkilerini anlatmasıdır. Tarihi roman, konusunu tarihin belirli bir döneminden alan, kişilerini tarihte yaşamış kahramanlarla, onların etrafında bulunan gerçek veya hayali kişilerden seçen, reel ile kurmacının iç içe geçtiği bir edebi türdür. Tarihi roman, tarihi bir çerçevenin içerisinde kaleme alınsa da, metnin derin tabakaları, insanın evrensel gerçeklikleri ile örülür. Osmancık, konusunu Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarından alan, görünürdeki yoğun tarihi dokusunun altında Osmancık’ın ruhsal değişim ve dönüşüm sürecini, izlenimci bir şekilde anlatan tarihi bir karakter romanıdır. Eser,“üçgen arzu” modeli ile açıklanabilecek olan söz konusu bu değişim neticesinde,Osmancık’ın önderliğinde koca bir ulusun değişen kaderini öyküler. Bu çalışmada, Osmancık romanının yapı unsurlarına değinilmekle birlikte, romanda karakter gelişimi, özellikle de başkişinin geçirdiği değişim üzerinde durulacak ve eserin sembolik düzlemi yorumlanacaktır.

Anahtar Sözcükler: Üçgen Arzu, Karakter Gelişimi, Sembolik Okuma