ALTAY KÜLTÜRÜNÜN FELSEFİ BOYUTLARI

Danil I. Mamyiev

Bildiride geleneksel Altay Doktrini’ne dayalı modern insanın ekolojiksel bilincin oluşumu açıklanmıştır. Avrasya’nın modern etnik ve kültürel alanında geleneklerin oluşmasının temelleri, siyasi istikrarın ve sosyal gelişmesinin şartları olarak nitelenmiştir. Yazara göre geleneksel bilgiler insanın çevresi ile yaptığı gözle görülmez temasların bir bütünüdür ve tarihsel gelişmelerde gelenek ve adetlerin bir oluşumu olarak meydana gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Altay geleneksel felsefesi, geleneksel bilgiler, kutsal topraklar, Tengri, noosfera.