GÜNÜMÜZ ÇOKKÜLTÜRLÜ KOŞULLARINDA KİŞİLİK GELİŞİMİ

Mikhail FOMİN

Ekaterina DAVYDOVA

Yarımkültürel bireyin gelişmesinde multikültürel ortamın etkisi görüşülmüştür. Rusya’da şu an uygulanan yabancı dil eğitim yaklaşımları göz önünde bulundurulmuştur. Yabancı dil eğitiminde kullanılan metotlar üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yarımkültürel Birey, Kültürler Arası Diyalog, Kültürler Arası Temaslar, Karşıt-Düplikatorlü Lingvbokültürel Tahlil, Çokdillilik.