YAKUT DİLİ MALZEMELERİNE GÖRE PSİKOLİNGUİSTİK ARAŞTIRMALAR

Liudmila ZAMORSHCHIKOVA

Makalede çağrışım-sözel şebeke malzemelerine dayalı Yakutlarda dünya görüşünün geleneksel etnokültürel özellikleri incelenmiştir. Serbest çağrışım denemeleri esas alarak geleneksel dünya bakışı tahlil edilmiştir. Çağrışım – sözel şebekeler maddi ve manevi kültürü, konuşma tarzlarının etnik stereotipleri, geleneksel inanaç ile etnik dünya görüşünü açıklamaktadırlar.

Anahtar kelimeler: Psikolinguistik, serbest çağrışım denemeler, çağrışım-sözel şebeke, dilsel şuur, dilsel benlik, çağrışım sözlüğü.