KUZEY AVRASYA GÖK KÜLTÜNÜN FASILALARA AYRILMASI

Liudmila EGOROVA

Bu makalede yazar, Saha eski ay ve güneş takvimleri, kaya yazıtları ve folklor metinlerinin kelime ve kültürleri ile ilgili malzemeleri incelemektedir. Çalışma folklor, etnoloji ve arkeoloji bağlamında göğe tapınmanın kapsamlı bir incelemesidir. Bu yüzden yazar, güneşe ve aya tapınmanın cennete tapınma olarak görüldüğü dönemlere yoğunlaşmıştır. Üstelik, takip edilen yöntem mitolojik farklı seviye birimlerinin özel dilbilgisel incelemesine dayanmaktadır. Bu çalışmaya derinlik ve önem kazandıran ana özelliklerdir.

Anahtar kelimeler: Dönemler, takvim, astroarkeoloji, Avrasya, cennet kültü