GÜNEY SİBİRYA’NIN TÜRK DİLLERİNDE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KIRGIZ DİLİ SESLİLERİNİN ANLAMSAL DEĞERLENDİRİLMESİ

Irina SELYUTINA

Gulmira ESENBAYEVA

İ.Y. Selyutin ve G.A. Esenbayev’in “Güney Sibirya’nın Türk Dillerinde Karşılaştırılmalı Olarak Kırgız Dili Seslilerin Anlamsal Nitelemesi” adlı makalede Güney Sibiryada konuşulan akraba Türk Dili ailesinden ve Kırgız Dili seslilerin karşılaştırılmalıtipolojiksel tahlili yapılmıştır. Objektif verilere dayalı olarak bu çalışma vokal-fonolojiksel birimlerin ayırım belirtiler ile birlikte ortak sistem-yapılı ve iç içe olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Fonetik, Fonoloji, Vokalizm, Boğumlama-Akustik Esaslar, Deneme-Fonetiksel Metodlar.