AVRASYA HALKLARI MİTOLOJİLERİNDE EJDERHANIN ÖLDÜRÜLME SAHNESİNİN ANALİZİ

Erdoğan ALTINKAYNAK

Türk mitolojisinde var olduğu tasavvur edilen yer altı dünyasında da bir ejderha vardır. Efsanevi kuş “Zümrüdüanka” ve ya “Simurg” geçen masallarda kahramanın yer altına inerek suyu hapseden ve su karşılığında kendisine sunulan insanları yiyen bu ejderhayı kahraman öldürür ve kralın kızını ölümden kurtarır. Ejderha ile suyun hapsedilişi veya mevsimler ile de bir ilişki de düşünülebilir. Oğuz Kağan veya Aziz Giorgi de toplumun başına musallat olan ejderhayı öldürür. Anlatımlarda geçen ejderha gerçekten ejderha mı, yoksa toplumun başına musallat olan bir bela mı? Veya bunların dışında bir esaretten kurtuluşun simgesi mi? Veya hayatın ve tabiatın yeniden şenlenmesi, canlanması ile mi ilgilidir? Tebliğimizde bu konu ele alınacak ve değerlendirmelerde bulunacaktır.

Anahtar kelimeler: ejderha, ölüm, düşman, mitoloji, hayat, su.