KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE TARIM VE GIDA GÜVENLİĞİ

Mustafa TALAS

Son zamanlarda, dünyada küreselleşme adıyla tanımlanan küreselleşme süreci yaşanmaktadır. Tanm ve gıda güvenliği de bu süreçten etkilenmektedir. Bu durum hem tarımsal faaliyet hem de sosyal problemdir. Bu makalede Türkiye’de tanmm küreselleşmesi ve gıda güvenliğini tartışmaktayız. Türkiye’de ve dünyada işsizlik, suçluluk ekilebilir alanların tehdidi gibi sosyal boyutlu problemler ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarım, gıda, gıda güvenliği, küreselleşme.