KARADENİZ’İN İNCİSİ İNEBOLU YÖRESİNDE DANTEL PERDELER

Zeynep BALKANAL

Bu çalışmanın amacı, İnebolu Yöresinde bulunan dantel perdelerin özelliklerini, teknik, bezeme, araç-gereç, kompozisyon açılarından belgelemektir. Araştırmada İnebolu Yöresinde bulunan 16 adet dantel perde üzerinde çalışılmıştır. Hazırlanan gözlem fişine dantellerin özellikleri işlenmiş ve bu bilgiler değerlendirilmiştir. Dantel perdelerin kullanım yerlerine göre en-boy ölçülerinin farklı boyutlarda olduğu, perdelerde genellikle bağlantılı düzgün sıralamalı ve atlamalı kompozisyon düzeninin tercih edildiği tespit edilmiştir. Geometrik ve bitkisel bezemelerin yoğun olduğu dantel perdelerde, zincir, kroşe, trabzan, britleri çaprazlama, sık ilmek teknikleri kullanılmıştır. Örgü aracı olarak tığ, gereci olarak ta 50-60 ve 70 numara pamuk iplikleri kullanılmıştır. Dantel perde örneklerinde konu olarak bitkisel, geometrik, nesneli ve figürlü bezemelere yer verilmiştir. Bitkisel bezemelerde, gül, lale, papatya çiçekleri, kiraz, yaprak ve kıvrık dallar, geometrik bezemelerde, düz çizgi, zigzag ve diyagonal şekiller, nesneli bezemelerde kalp, fiyonk ve püskül, figürlü bezemelerde ise kelebek motifleri yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: El sanatları, dantel, maddi kültür, sanat.