BALKAN ÜLKELERİNİN BAYRAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Hüseyin SARAÇOĞLU

Günay KAYA

Bayraklar, ülkelerin bağımsızlık sembolleri olup, o ülkeler için çok büyük anlamlar ifade eden tasarımlardır. Olimpiyatlardan uluslararası toplantılara, milli bayramlardan çeşitli törenlere kadar çok geniş bir kullanım yelpazesi vardır. Uğruna can verilecek kutsal değerlerden birisidir bayrak. Şekilleri ve renkleri çeşitlilik göstermesine rağmen hepsinin ortak noktası o ülke için önemli olması ve özgürlüğü temsil etmesidir. Tarih boyunca yaşanan savaşlar birçok ülkenin kurulmasına veya yıkılmasına neden olmuştur. 20. yüzyıl insanlık tarihinde en fazla savaşlarm yaşandığı ve milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bir asırdır. Hele Balkanlar, bu konuda talihsiz yerlerden birisidir. Balkan savaşları, I. ve II. Dünya savaşları ve Yugoslavya’nın parçalanmasıyla, bu coğrafyada yeni devletler kurulmuştur. Bu makalede 11 Balkan ülkesinin (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova) bayrakları incelenecek, ortak ve farklı noktalan belirlenip, renklerin ne anlama geldiği açıklanacaktır. Bildirinin sonunda genel değerlendirmeler yapılarak bu renklerin seçilme nedenleri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bayrak, Balkan ülkeleri, beşeri coğrafya, Yugoslavya