AZERBAYCAN’DA TARİHSEL KİMLİĞİN VE DİLİN GELİŞİM SÜREÇLERİ

Afag RÜSTEMOVA

Azerbaycan çok eski bir tarihe sahiptir, fakat yazılı kaynakların eksik olması bu coğrafyada yaşayan etnik birliklerin tarihlerinin çok yönlü araştırılmasına engel teşkil etmektedir. Belgelerin eksik olması yabancı ve yerli araştırmacıların bu konuda farklı görüşler ileri sürmelerine sebep olmuştur.
Makalede müellif bu coğrafyada etno-dil süreçlerini tatkik ederek Türk boylarının diğer gruplarla birlikte bu coğrafyada çok eski dönemlerden itibaren yaşadıkları sonucuna geliyor.