ANONİM TÜRK HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDEN BİLMECENİN ÇOCUK EDEBİYATINA KATKILARI

Ayhan KARAKAŞ

Çocuk folklorunun en önemli türlerinden biri olan bilmeceler, onların ruhi, manevi, psikolojik ve fiziksel gelişimindeki rolü sebebiyle çocuk hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Bu makalede; bilmecenin çocuk edebiyatına katkıları ele alınmıştır. Bir bilmecenin ne ile ilgili olduğunu bulmaya çalışmak çocukları düşündürür, varlıkların niteliklerini kavramalarını sağlar. Böylelikle dil, algı ve zihinsel gelişimine katkıda bulunarak çocukların kendini geliştirmesini destekler. Bu yönleriyle, çocuk edebiyatı kapsamında hazırlanacak eserlerde, bilmecenin yeri ve bilmecelerden bu konuda azami ölçüde yararlanılması üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.