RUSYA MİLLİ KÜTÜPHANESİNDE (SANKT-PETERSBURG ) VE RUSYA İLİM AKADEMİSİNİN ŞARKİYAT ENSTİTÜSÜNÜN SANKT-PETERSBURG ŞUBESİNDE BULUNAN KIRIM KARAYARA AİT EL YAZMALARI KOLEKSİYONLARININ İNCELEME PERSPEKTİFLERİ

Natalya BUDNİK

Makale Rusya Milli kütüphanesinde (Sankt-Peterburg) ve Rusya İlim Akademisinin Şarkiyat Enstitüsünün Sankt-Petersburg şübesinde saklanan Kırım Karay El yazmalar kolleksiyonlar hakkında anlatır. Karay halk edebiyatının eserleri içinde kapsayan el yazma  derlemelerin – mecumaların listesi sunulur.  Bulunduğun el yazmaların ve evrakların tarih, kültür ve tabii ki dilbilgisi bakımından çok kıymetli olmasına rağmen, uzmanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından incelenmeden kalır. Ancak yapılacak araştırmanın sonuçları sadece Kırım Karayları ile ve Tatarlar için değil, diğer Türk halkların tarihi, kültürü, edebiyatı, folkloru ve dilinin incelenmesinde de önemli katkılarda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kırım Karaylar, Kırım Karay Türkler, halk edebiyatı, mecuma, Kırım Karay masalları, el yazmaları.