ÇAĞDAŞ TATAR ŞİİRİNDE İSTANBUL KONUSU (Çulpan Zarif ve Rife Rahman Şiirleri Misalinde)

Leyla MİNGAZOVA

İstanbul ile ilgili şiirler, Tatar edebiyatında yenilik ve gelenek arasındaki çetin münasebeti yansıtarak Tatar şiirinin gelişim sürecini düşünmek için zengin bir malzeme vermektedir. Çağdaş şairler, Tatar şiirini Doğu şiirine özgü zarafet ve güzellik ile zenginleştirerek şiire yeni konular, yeni duygular, yeni ahenk getirdiler. İstanbul konusunu işleyen şiirlerinde Çulpan Zarif’in bu toprakları kutsal olarak algılaması ve burada yaşadığı duygularından güç kuvvet alarak hayata sanki yeniden doğması Türk ve İslam kültürüne özgü tasvirler, kıyaslar kullanarak çok güzel tasvir edilmektedir. Rife Rahman ise şiirlerinde fikir ve duygu bütünlüğünü aramaktadır. Şair, yabancı bir ülkeye gelip kendi vatanının kıymetini daha derin anlamaya başlamaktadır. Hem Ç. Zarif’in hem R. Rahman’ın şiirlerinden bir zamanlar Sovyetler döneminde siyasete bağlı olarak dilinden, dininden ve tarihinden kopmaya başlayan Tatarların yeniden öz dinine, öz tarihine, millî köklerine dönmeye başladığını görebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Çulpan Zarif, Rife Rahman, Tatar, Çağdaş Tatar şiiri, İstanbul.