ÇUKUROVA AĞIT SÖYLEME GELENEĞİNDE ÖLÜM DIŞI SÖYLENEN AĞITLAR

Erman ARTUN

Ağıtlar bir törene bağlı olsun olmasın acıklı bir olayı konu alan metni de bu olayı hatırlatmaya, yaşatmaya uygun türkülerin bütünüdür. Ağıtlar insanlığın ortak acısını canlı şekilde anlatan edebi metinlerdir. Ağıtlar, ölüm üzerine belli bir geleneğe uyularak yapılan törenlerde yakılmış ve söylenmiş daha sonra hatıralarda yaşayan türkülerdir. Ağıtlar ölüm dışında zamanla çeşitli konularda yakılmaya başlanmıştır. Bildirimizde Çukurova yöresinden derlediğimiz ölüm dışında söylenen ağıtlardan yola çıkılarak ağıt söyleme geleneğine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ağıt, türkü, ölüm, Çukurova