GÜRCİSTAN’IN TSALKA (PARMAKSIZ) RAYONUNDA YAŞAYAN URUM TÜRKLERİNİN DİL ÜRÜNLERİNDEN ÖRNEKLER

Ünal KALAYCI

Bu makalede Gürcistan’ın Kvemo Kartli vilayetine bağlı Tsalka (Parmaksız) rayonunda yaşayan Urum Türkleri hakkında genel bilgiler verilmiş daha sonra da Urumların dil ürünlerinden örnekler verilmiştir. Bu çalışmada, yapılan derlemelerden hareketle Parmaksız Urumlarına ait âşık şiiri, anaonim şiir, türkü, halk hikâyesi, masal, fıkra, mani, ninni, deyim, atasözü, kelimeler ve günlük konuşma örneklerine yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Urumlar, Urum Edebiyatı