• Sempozyumun resmi dilleri Türkçe, İngilizce,  ve Rusça’dır.
  • Sempozyuma tam metin bildiri olarak katılım sağlanabilir. Tam metin bildiri ile katılacak olanlar bildirilerini özeti de (Sunum dili ve İngilizce) içeren tam metin olarak göndermelidirler.
  • Her bir özet, 200 - 250 sözcükten oluşmalıdır.
  • Bildiride Türkçe ve İngilizce olarak en az 5 anahtar sözcüğe yer verilmelidir. Anahtar sözcükler her bir özetin altına yazılmalıdır.
  • Sayfalar numaralandırılmamalıdır.
  • Bildiriler, yalnızca dergikaradenizsempozyum@gmail.com e-posta adresi kullanılarak gönderilmelidir. 
  • Bildiriler; özetler (Sunum dili ve İngilizce), referanslar ve ekler dahil maksimum 1600 kelime uzunluğunda olmalıdır.
  • Bildiriler; tek satır aralığında, Times New Roman, 11 punto (Tablo ve şekillerde 10 punto olabilir) ve sayfa kenarları; sol tarafta 2,5 cm, sağ tarafta 2 cm, üstte 3 cm ve altta 3 cm formatında hazırlanmalıdır.
  • Bildiri metni iki yana yaslı olmalı, paragraflar arasında boşluk verilmemeli, paragraf başlarındaki girinti 1,25 cm olmalıdır.
  • Referansların yazılmasında APA formatı kullanılmalıdır. (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/06/).
  • Metin içerisinde atıf yaparken “Soyad, Yıl:sayfa no” formatı kullanılmalıdır (Örneğin; Yılmaz, 2009:18); (Olalı ve Timur, 1989:33). Üçten fazla yazarlar için (Yılmaz ve diğerleri, 2009:45) şeklinde yazılmalıdır.