Sempozyum Programına ulaşmak için Tıklayınız...

Sempozyum Bildirileri Özet Kitabına ulaşmak için Tıklayınız...

Değerli Bilim İnsanları;

Sizleri 21 - 23 Haziran 2019 tarihleri arasında Karadeniz bölgemizin nadide kenti Giresun’da düzenleyeceğimiz II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na (IBSESS) tam metin ile katılmaya davet ediyoruz.
Karadeniz Dergi olarak, her sene en az 2 defa yapmayı planladığımız Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumunun ilki ile ilginize açılmıştık. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Georgian National University (SEU)’nun ev sahipliğinde düzenlediğimiz ilk sempozyuma 7 ülkeden 113 bildiri ile katılım sağlanmıştır. Bildiriler İngilizce, Rusça, Gürcüce ve Türkçe olarak sunulmuştur. Sosyal bilimlerin birçok alanında çok değerli akademik sunumların yer aldığı özet kitabı hem basılı hem de elektronik ortamda yayınlanmıştır. Katılımcıların tam metinleri ise Uluslararası Hakemli Bilimsel dergimizde hakem sürecinden sonra basılmak üzere sisteme katılımcılar tarafından yüklenmeye devam edilmektedir.

II. Uluslararası DERGİ KARADENİZ Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda (IBSESS); sosyal bilimlerin tüm alanlarında nitelikli akademik çalışmalara yer verilecektir. Temel amacımız disiplinler arası bir akademik çalışmayı düzenleyerek, uluslararası düzeyde akademisyenlerin yaptıkları çalışmaları paylaşmalarını sağlamak, farklı yaklaşımların değişimine katkı sunmak, bilgi, bulgu, değerlendirme, yenilikler ve bakış açılarının bilinirliğini artırmak ve akademik camianın kaynaşmasına ortam hazırlamaktır.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin tam metinleri sempozyum bildiri kitabında ve elektronik ortamda yayınlanacaktır. Bildiri ana metinlerinin (özet ve anahtar sözcükler hariç) 1400-1600 kelime ile sınırlandırılması gerekmektedir. Her bildirinin Türkçe ve İngilizce özeti bildirinin başına eklenmelidir. Özetlerin her birisi 200-250 kelime arasında olmalı ve 4-6 arasında anahtar sözcük belirtilmelidir. Hakem değerlendirmesinden olumlu sonuç alan bildiriler, ISBN’li bildiri kitabında DOİ numaraları ile birlikte yayınlanacaktır.
Bildiğiniz üzere, Uluslararası Hakemli bir dergi olan DERGİ KARADENİZ, yayın hayatında 10. yılında olup, şu ana kadar 40 sayı ile sosyal bilimler alanına katkı yapmaya devam etmektedir. Dergimiz, International Scientific Index (ISI), Index Copernicus (IC), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Ulrich’s Web (UPD), Modern Language Association of America (MLA), Proquest ve ASOS Index tarafından taranmaktadır.
Antropoloji, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Beşeri Bilimler, Coğrafya, Etnografya, Sanat Tarihi, Plastik Sanatlar, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Felsefe, Finans, Gazetecilik ve Medya, Halkla İlişkiler, Hukuk, İktisat, Temel Eğitim, Yüksek Öğretim, İşletme, Kadın Araştırmaları, Kamu Yönetimi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kütüphanecilik, Maliye, Müze Çalışmaları, Müzik, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Psikoloji, Sinema-TV, Siyasal Bilimler, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Spor Bilimi ve Eğitimi, Tarih, Turizm Çalışmaları, Dil ve Edebiyat, Halk Bilimi, Türkçe Eğitimi, Uluslararası İlişkiler ve sosyal bilimlerin diğer alanlarında yapılan çalışmalar sunulabilecektir.
Sempozyumumuz, sosyal bilimler alanında çalışma yapan yurt içinden ve yurtdışından tüm kişi ve kurumlara açıktır. Sunum dili Türkçe (Tüm lehçeler dahildir), İngilizce ve Rusça’dır.
NOT: SEMPOZYUMUMUZ DOÇENTLİK KRİTERLERİ İLE AKADEMİK TEŞVİK VE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ ŞARTLARINI SAĞLAMAKTADIR.

II. ULUSLARARASI DERGİ KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU
Düzenleme Komitesi Adına
Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK